Tõlketeenused

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

TEKSTIDE KIIRTÕLGE – KÄTTESAADAV JA KVALITEETNE.

Valige meid, kui:
olete väsinud häid tõlkijaid otsimast;
mõistate tõlgitavate dokumentide olulisust;
mõistate, et kõrge kvaliteet ei saa vähe maksta ja olete valmis selle eest maksma;
olete täielikult veendunud, et tasuta saab olla ainult n-ö juust hiirelõksus.

Tähelepanu: Meie töötajad on alati valmis teid nõustama ja aitama, et saaksite vältida valesid toiminguid, liigset aja ja raha raiskamist dokumentide ümbervormistamisele (tõlkimisele). Nad selgitavad teile, kuidas dokumenti kiiremini ja paremini kinnitada, räägivad legaliseerimise ja vandetõlgi poolt kinnitamise eripäradest sõltuvalt dokumentide vormistamise eesmärgist ja riigist ning soovitavad, millal tasub dokument apostilliga kinnitada.

Oluline informatsioon: Enne tellimuse esitamist soovitame tungivalt välja uurida kõik nõudmised dokumentide vormistamisele. Kõige usaldusväärsemaks infoallikaks on asutus, kuhu teie dokumendid esitatakse.

Meie büroo peamine ülesanne on tagada kõige mugavamad koostöötingimused. Just seetõttu ei hoolitse me ainult teksti tõlke kvaliteedi, vaid ka töö kättesaamise mugavuse eest.

TEKSTIDE KIIRTÕLGE – VANDETÕLGI POOLT KINNITAMINE – APOSTILL

Juriidilised dokumendid: asutamislepingud, lepinguid puudutav dokumentatsioon, raamatupidamisdokumentatsioon, litsentsid, sertifikaadid, põhikirjad, äriplaanid, rahandusalased tekstid, kohtuotsused jne.
Tehnilised tekstid: kasutusjuhendid, käitusjuhendid, teatmikud, kursusetööd, diplomitööd.
Meditsiinilised tekstid: meditsiinilise ja farmatseutilise kirjanduse tõlge, meditsiinilised sertifikaadid, ravimiinfo, meditsiiniasutuste poolt väljastatud dokumendid, tõendid.
Ilukirjanduslikud tekstid: ilukirjandusteosed, ajakirjanduslikud artiklid, reklaammaterjalid, pressiteated.
Kesk- ja kõrgharidust puudutavad dokumendid: diplomid, tunnistused koos lisadega jne.
Pass, sünnitunnistus, abielutunnistus abielulahutuse, surma-, nime vahetamise, perekonnanime vahetamise tunnistused.
Autojuhiload.
Tööraamatud.
Lapse välismaale viimise luba.
Eri temaatikaga veebilehed.
Järeltõlge ja sünkroontõlge.
Tõlke vandetõlgi poolt kinnitamine: kiiresti, kvaliteetselt, usaldusväärselt. Tõlke vandetõlgi poolt kinnitamiseks peate dokumentide originaalid meie büroosse tooma. Vandetõlke võtab 1 kuni 3 tööpäeva.

Tähelepanu: Vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge peab olema laitmatu ja seda nii tõlke kui ka dokumentide vormistamise osas. Pidage meeles, et väikseima ebatäpsuse korral võidakse teie dokumente mitte vastu võtta ja teie tehing võib ebaõnnestuda kõige ebasobivamal ajal. Just seetõttu ongi nii oluline, et vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge oleks tehtud kvalifitseeritud tõlkija poolt.

Tõlke vandetõlgi poolt kinnitamine on dokumendi tõlkele juriidilise jõu andmine.

Tõlgitud dokument omandab pärast selle vandetõlgi poolt kinnitamist ametliku staatuse. Vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge köidetakse kas dokumendi originaali või selle koopiaga.

Apostill: kiiresti, kvaliteetselt, usaldusväärselt.
Dokumentide apostilliga kinnitamiseks peate nende originaalid või kinnitatud koopiad meie büroosse tooma. Apostillimise protseduur võtab 30 minutit kuni 1 tund.

Tähelepanu: 5. oktoobri 1961. a Haagi konventsiooni saavutus apostill on üheks viisiks ärisuhteid lihtsustada ja kiirendada. Konventsiooni olemus seisneb selles, et kui dokumendil on apostill, mis pärineb konventsiooniga ühinenud riigist, ei ole tarvidust dokumente teises konventsiooniga ühinenud riigis kasutamise jaoks täiendavalt legaliseerida. See on esimene oluline apostilli eelis võrreldes legaliseerimisega konsulaadis. Teine seisneb selles, et kogu kinnitamine tehakse ühe jurisdiktsiooni raames ja kinnitamiste ahel lüheneb, mis säästab rahvusvaheliselt tegutsevate osaliste raha, jõudu ja aega. Apostilliga kinnitatakse dokument alati ainult selle riigi territooriumil, mille võimuorganid selle väljastasid. Konventsiooni tingimuste järgi kinnitatakse apostilliga ainult ametlikud dokumendid ehk siis dokumendid, mis allkirjastatakse riigiametnike poolt, nagu notariaalaktid jne. Seejuures kinnitatakse apostilliga selle riigiametniku või notari allkirja õigsus. Apostill on maksimaalne usaldusväärsus, mille saab dokumendile anda. See on dokumendi legaliseerimise kõrgeim vorm ehk siis apostilliga dokumenti vaadeldakse teise riigi seadusandluse poolt dokumendina, millel on tõene allkiri ja pitsat, mis köidab dokumenti. Isiku staatust, kes allkirjastas apostilliga dokumendi, loetakse juriidilist usaldust tekitavaks.

Oluline informatsioon: Eesti Vabariik allkirjastas kahepoolsed lepingud õigusabi osutamise vallas tsiviilasjades, millega on ära jäetud dokumentide legaliseerimise (apostill) protseduur järgmiste riikidega:
Venemaa Föderatsioon (26.01.1993)
Ukraina (15.02.1995)
Läti (11.11.1992)
Leedu (11.11.1992)
Poola (27.11.1998)

ALLAHINDLUS

Tellides enam kui 10 dokumenti, saate allahindlust alates 10% (erijuhtudel võib allahindlus ka suurem olla).

Püsiklientidele pakume paindlikku hinnapoliitikat.

Meie büroo konkurentsieelised on järgmised:

õigusalane abi
dokumentide kiire, efektiivne ja asjatundlik tõlge järgmistes keeltes: INGLISE ~ SAKSA ~ HISPAANIA ~ VENE ~ LÄTI ~ LEEDU ~ POOLA ~ UKRAINA ~ SOOME ~ EESTI
soodsad hinnad – hinna kujunemisel lähtume asjast ja pingutustest, mis kuluvad tõlke valmimisele
kiire professionaalne tõlge minimaalse aja jooksul 1 kuni 3 tööpäeva (jälgime hoolikalt tööde täitmise tähtaegu). Me ei anna lubadusi, mida ei suuda täita, ning pingutame väga, et tõlge valmiks võimalikult kiiresti ja oleks kvaliteetne.
garanteeritud tähtaegadest kinnipidamine – dokumente tõlgivad lisaks meie koosseisulistele tõlkijatele ka koosseisuvälised tõlkijad. Selline tihe koostöö võimaldab pakkuda kiiret ja kvaliteetset tõlketeenust..
tekste tõlgib hea lingvist, kes valdab dokumendi teemat professionaalsel tasemel. Me spetsialiseerume õigusalaste, tehniliste ja meditsiiniliste tekstide tõlkimisele.
kvaliteet on iga tellimuse peamine eesmärk
individuaalne lähenemine iga kliendi vajadustele – sõltumata sellest, kas vajate keeruliste dokumentide kiirtõlget, veebilehtede tõlget või muid teenuseid, korraldame meie töö nii, et tulemus vastaks täielikult teie ootustele.
büroo asub ühistranspordipeatuse lähedal, tasuta parkimise võimalus
kõikide meie klientide nõudmiste ja soovidega arvestamine, et meie büroos tehtud tõlge vastaks kõikidele korporatiivsetele ülesannetele ja isiklikele eesmärkidele.
läbipaistvus ja avatus kõikide partnerite ja tellijate suhtes
konfidentsiaalsus, tellija informatsiooni kaitse – tõlketeenuste osutamise lõppedes hävitame kõik originaali koopiad, töömaterjalid ja tõlke enda nii pabervormis kui elektroonilisel kujul. Originaal tagastatakse kindlasti kliendile.
tellimuse edastamine ja kättesaamine kodust või kontorist väljumata – kommunikatsioon interneti või kullerteenuse vahendusel
tõlketeenuste täielik komplekt – kirjalik tõlge eri teemadel ja keelesuundadel, tõlkimine sihtkeelte kandjate poolt, professionaalne küljendus, suuline sünkroonne ja järeltõlge, dokumentide apostillimine, tõlgete vandetõlgi poolt kinnitamine.

TõlketeenusedNB! Kui soovite saada individuaalset hinnapakkumist eraisiku või juriidilise isiku PÜSIKLIENDI TEENINDUSELE, andke meile sellest teada ja me koostame teile VIP-pakkumise.