Perejurist

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

Perejurist

Üha rohkem meie kliente valib mugava ühe usaldusisiku ehk perejuristi teenuse. Nad leiavad, et vajavad professionaali, kes oleks kursis nende eluga ja suudab operatiivsemalt lahendada erinevaid probleeme.
Sellise juristi olemasolu tõstab staatust ja aitab vältida tõsiseid probleeme. Erinevalt juristidest, kelle abi kasutatakse pisteliselt, on perejurist huvitatud sellest, et kliendi elus puuduksid konfliktsed situatsioonid. Tema tegevus on suunatud probleemide vältimisele või nende kiirele lahendamisele.

Perejuristi teenus sisaldab järgmist:

piiramatu arv nõustamisi isiklikult, telefoni teel või online režiimis;
õigusabi on kättesaadav eelisjärjekorras;
erinevate juriidiliste dokumentide koostamine (hagiavaldused, vastuhagi avaldused, taotlused, era- ja muud kaebused, kohtuvälised lepped, pretensioonid ja vastused pretensioonidele, lepingud, kokkulepped, lisalepped);
kliendi külastamine vastavalt lepingu tingimustele, et osutada operatiivset õigusteenust;
juriidiliste dokumentide õiguslik ekspertiis, kliendi nimel vajalike dokumentide väljanõudmine ja kättesaamine;
sõlmitavate tehingute õigusalane analüüs ja korraldus;
esindamine kohtus ja riiklikes organisatsioonides;
garanteeritud konfidentsiaalsus ja juristi täielik vastutus oma tegude eest;
muud toimingud vastavalt kliendi käsule ja tema huvides.

Perekontor

Perekontori näol on tegemist millegi palju suurema ja laiahaardelisemana kui perejurist.

Kui perekonna kapital saavutab teatud suuruse, nõuab kõikide varade haldamine perekontorit, mis üht konkreetset või mitut perekonda. Perekontori teenuseid osutavad reeglina kvalifitseeritud spetsialistid rahanduse, maksude, investeeringute, õiguse jne vallas.
Perekontori näol on tegemist erakapitali juhtimise vormiga. See on teenus inimestele, kes hindavad oma aega ning on valmis suurt osa enda ja oma perekonna kohustustest ühele kontorile delegeerima.
Perekontor tähendab seda, et te ei pea enam raiskama aega ja raha paindliku, tõhusa ja usaldusväärse ettevõtte loomisele, mis suudaks lahendada enamikku teie probleemidest ja rahuldada kõiki teie nõudmisi.
Meie kliendid teavad, et oma väärtpaberitel eurovõlakirjade turul silma peal hoidmine, ärikinnisvara üürileandmine ja samal ajal jahi müümine, perepuhkuse planeerimine, näitustel osalemine ja kohtuistungitel viibimine nõuab palju aega ja energiat, rääkimata juba rahanduslikust poolest.
Perekontori vundament on usaldus. Mõnikord kulub selle ehitamisele aastaid, kuid uskuge, see on seda väärt! Võimalus keeruliste probleemide lahendamine kellegi teise kätesse usaldada ja olla kindel nende edukas lahendamises ongi see, mis toob meile kauaoodatud rahu ja harmooniatunde.
Meie kliendid teavad ja mõistavad suurepäraselt, et ärikapitali ja perekonna kapitali puhul on tegemist erineva lubatava riskitasemega.
Lähtudes meie büroo mitmeaastasest kogemusest perekontori töö vallas, tuleb märkida, et aja jooksul kujunevad pereliikmete ja perekontori töötajate vahel kindlad töösuhted. Selle tulemusena muutub perekontor reeglina kogu pere jaoks volitatud nõunikuks (juhatajaks). See on tingitud sellest, et ta osaleb mitte ainult kogu vara haldamises, vaid on kaasatud ka paljudesse teistesse investeerimisalastesse ja muudesse perekondlikesse lahendustesse ja projektidesse ning sel moel funktsioneerib perekondliku valdusühinguna mõistliku tasu eest. Volitatud juhataja (nõunik) on eelkõige rahandusosakond, sekretär, raamatupidaja, kinnisvarahalduse osakond, jurist, isikukaitse alane spetsialist, koduabiline jne.
Perekontori ja meie klienditöö põhiprintsiipideks on otsuste tegemisel täieliku konfidentsiaalsuse, pädevuse ja vastutuse reeglitest kinnipidamine ning suhete täielik läbipaistvus.
Lõppkokkuvõttes on olulisim see, et saate end rahuliku ja kindlana tunda ainuüksi mõistes, et teie perekontorit juhivad ausad, pädevad ja usaldusväärsed professionaalid.

Perekontori funktsioonid

Kliendid valivad meid, et pere vara haldamine oleks efektiivsem ja oleks rohkem aega tähtsate äritehingute sooritamiseks. Perekontor on ainulaadne võimalus ja süsteemne lähenemine kogu probleemide kompleksi lahendamisele. See aitab teil palju aega ja vahendeid säästa ning võimaldab rohkem keskenduda põhieesmärkidele, näiteks teie investeerimisstrateegiatele, vähendades sel moel investeerimisriske.

 • Aitame klientidel Eestisse kolida ja sellega seotud küsimused lahendada.
 • Aitame klientidel elukohta valida (ohutu ja mugav piirkond).
 • Aitame lahendada kõik vajalike lubade saamisega seotud protseduuriküsimused ja samuti kinnisvara omandamisega seotud ülesanded jm.
 • Nõustame kõikides migratsiooniküsimustes (elamisluba Eestis).
 • Organiseerime kõikidele pereliikmetele mugava eluruumi.
 • Organiseerime perekonna eri põlvkondadele vajaliku õppeprotsessi (otsime lastele sobivad haridusasutused ja hoiame neil silma peal).
 • Lahendame konfliktid perekonnasiseselt, vältides võõraste ees n-ö musta pesu pesemist.
 • Lahendame terviseseisundi tõttu hooldust vajavate sugulastega seotud probleemid (otsime parima pansionaadi või kodus teenust osutava meditsiinitöötaja jne).
 • Tegeleme arstliku läbivaatuse ja tervisekindlustuse küsimustega (esitame soovitused kuulsaimatesse ja prestiižseimatesse kliinikutesse ja meditsiiniasutustesse, samuti leiame parimad arstid ja spetsialistid).
 • Korraldame profülaktilise meditsiinilise teeninduse valimise ja terviseprogrammi koostamise: toitumine, sport, massaaž, tugevdavad ja lõdvestavad protseduurid, kosmetoloogi ja eratreeneri teenused.
 • Tegeleme perekonna vara pärimise küsimustega (testament, valmistame notariaalse tehingu ette ja abistame teid kogu protsessi käigus päranduse vastuvõtmise hetkeni).
 • Pakume igakülgset abi pereäri arendamisel, investeerimisplaanide väljatöötamisel ja realiseerimisel (vahendite mitmekordistamine).
 • Aitame perekonna vara investeerimise küsimustes (traditsioonilised ja alternatiivsed investeeringud).
 • Haldame, administreerime ja konsolideerime teie vara.
 • Koordineerime suhtlust ja toiminguid pankadega ning üldise investeerimisstrateegia loomist (vara paigutamine).
 • Valmistame ette kõikide korralduslike ja õiguslike vormidega juriidiliste isikute asutamise dokumendid ja pakume ettevõtte registreerimisel õiguslikku tuge.
 • Aitame saada õige protsendiga laenu (õige ja ebatüüpiline vastastikku kasuliku lepingu sõlmimine pangaga – krediidiasutusega).
 • Aitame planeerida perekonna pensionit.
 • Osutame perekonnale täisväärtuslikku õigusabi (kaitseme kliendi huvide kohtus ja riigiasutustes, sh kaitseme kriminaaljälituse eest).
 • Osutame maksunduse alast abi.
 • Pakume usaldusliku haldamise ja riskihaldamise teenuseid.
 • Osutame kinnisvara haldamise teenust (kinnisvarasse investeerimine, selle müük ja rent).
 • Aitame leida eliitkinnisvara ehitamiseks sobiva maatüki (projekt, ehitus).
 • Soovitame ja leiame teile parimad arhitektid, ehitusettevõtted, viimistlustööde spetsialistid, sise- ja maastikukujundajad.
 • Leiame teile kinnisvara haldamisega tegeleva ettevõtte või üürniku, kui te ei soovi kinnisvara ise kasutada, ja hoolitseme teie vara seisukorra eest.
 • Aitame kinnisvara osta või müüa (juristi konsultatsioonid, kes erinevalt maaklerist ei ole huvitatud mingi objekti müügist, vaid tegutseb sõltumatu eksperdina ainult oma kliendi huvides).
 • Aitame ärikinnisvara üürile anda (igakülgne abi).
 • Koostame perekonna eelarve, pakkudes seejuures igakülgset abi, ja aitame eesmärke analüüsida.
 • Osutame raamatupidamise, finantsjuhtimise ja maksuplaneerimise (arvete tasumine, võlgade haldamine, aruandlus jne) alaseid teenuseid .
 • Aitame korraldada korrektse asjaajamise ja raamatupidamisarvestuse, et teil oleks alati selge ettekujutus oma asjadest.
 • Koordineerime panga- ja kindlustusteenuseid jne.
 • Korraldame perekondlikud kohtumised ja koosolekud (Aitame kohaneda elumuutustega, pakume vajalikku tuge olukordades, kus vajaliku elukogemuseta ja asjatundmatu pereliikme õlule langeb ootamatult vara ja vastutuse koorem. Samuti oleme valmis sarnast abi osutama perekondadele pärast perepea kaotust, lahutust või teise riiki kolimist).

Lisaks eelmainitule võib perekontor tegeleda ka teie ärireiside, perepuhkuste ja perekonna vaba aja korraldamisega, kindlustuslahenduste otsimisega, teie jahi, auto jmt seotud küsimuste korraldamisega. Koos oma partneritega aitame teil leida koduabilisi: autojuht, toatüdruk, lapsehoidja, turvatöötaja, kokk, tõlkija, aednik.
Lisanduda võivad ka muud teenused – kõik sõltub teie isiklikest vajadustest.
Kõik eelmainitu teostatakse kas perekontori oma jõududega või koostöös meie büroo kindlate ja usaldusväärsete partneritega.

Loomulikult on igal teenusel oma hind.
Hinnapoliitika on reeglina kokkuleppeline ja iga perekonna puhul individuaalne.

Meie büroo kasutab oma teenuste hindamisel mõnesid põhimudeleid:
– fikseeritud (tunnitasu) tasu reaalselt osutatud teenuste eest;
– protsent meie poolt hallatavate varade väärtusest;
– fikseeritud igakuine tasu osutatud teenuste eest.

***Võimalik on ka nende kolme mudeli kombinatsioon.

PerejuristPerekontori teenusega seotud küsimuste ja pakkumiste arutamiseks pöörduge julgelt meie poole. Aitame teil hea meelega valida ideaalne perekontori variant Eestis teile sobivaima tasumise mudeliga.