Ettevõtte õigusalane teenindamine

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

Juriidiliste isikute abonentteenindus

Juriidiliste isikute abonentteenindus on meie büroo tegevuse üheks eelistatuimaks suunaks, mis hõlmab ettevõte tegevuse õigusalast kompleksset abistamist kõikides ettevõtlustegevuse jooksul tekkivates õiguslikes küsimustes.
Kuna suurem osa meie büroo klientidest on juriidilised isikud, pakume nende parimaks teenindamiseks palju ettevõtlustegevuse jaoks vajalikke teenuseid. Meie spetsialistid pakuvad asjatundlikku õigusabi paljudes küsimustes: ettevõtete registreerimine ja ümberregistreerimine, tehingute sõlmimine, klientide esindamine erinevates kohtuinstantsides, võlgade sissenõudmine, samuti paljude majandustegevust puudutavate küsimuste lahendamine.
Tänapäeva majanduskeskkonnas võib ettevõtlustegevus kohati üsna keeruliseks osutuda ja keegi ei ole kaitstud ebameeldivatesse olukordadesse sattumise eest. Nende lahendamine eeldab vastavat professionaalset ettevalmistust. Sageli on majandustegevus seotud võlgade sissenõudmise vajaduse ja kohtuvaidluste lahendamisega. Just sellistes olukordades on juristi abi ainus, mis aitab probleemi lokaliseerida ja võimalikult edukalt lahendada, ennetades olukorra arenemist ebasobivas suunas.
Meie büroo juristidel on palju kogemusi erinevate omandivormidega juriidiliste isikute teenindamises. Nad koostavad hagisid asjatundlikult, pakuvad pädevat õigusalast abi tehingute sõlmimisel ja tagavad nende juriidilise põhjendatuse ning tegelevad võlgade sissenõudmise ja kohtutes esindusteenuse pakkumisega.

Juriidiliste isikute abonentteenindus on mugav ja kasulik järgmistel põhjustel:
küsimustele vastamine online režiimis;
kliendi külastamine vastavalt lepingu tingimustele, et osutada operatiivset õigusteenust;
õigusabi on kättesaadav eelisjärjekorras;
garanteeritud konfidentsiaalsus ja juristi täielik vastutus oma tegude eest.

Juriidiline abonentteenindus sisaldab teie ettevõtte täielikku õigusalast teenindust: 
suulised ja kirjalikud õigusalased nõustamised kliendi juures või sidevahendite kaudu;
abi asutuse dokumentide koostamisel (asutusesisene dokumentatsioon, lepingud, lepped, volitused jmt);
võlgnikega suhtlemine;
kehtivates seadustes tehtud muudatustest teavitamine;
korporatiivsete küsimuste lahendamine;
asutuse esindamine kohtus ja riigiametites;
juriidiliste dokumentide õiguslik ekspertiis, teie nimel teile vajalike dokumentide väljanõudmine ja kättesaamine;
lepingu sõlmimiseelse töö õigusalane kureerimine, kaasa arvatud meie juristide osalemine läbirääkimistel;
juriidiliste dokumentide koostamine (hagiavaldused, vastuhagi avaldused, taotlused, era- ja muud kaebused, kohtuvälised lepped, pretensioonid ja vastused pretensioonidele, lepingud, kokkulepped, lisalepped);
lõpuleviidud tehingute täitmise kontrollimine;
muud toimingud vastavalt teie soovile ja teie huvides.

Ettevõtte õigusalane teenindamine

Meie kogemus ja professionaalsus pakuvad teile kaitset õigusküsimustes. Meiega tunnete end kindlalt.