ÕIGUSTEENUSTE HINNAD

Raamatupidamisteenuste hinnad

Eduka ettevõtte jaoks on lisaks originaalsetele tulusatele ideede oluline ka oskus teenitud vahendeid hoida.

Meie asjatundlikud juristid aitavad teil finantsriski minimeerida.

Pakume õigusalaseid teenuseid nii ettevõtetele, korteriühistutele, FIE-dele kui ka eraisikutele.

Osutatavate teenuste maht sõltub kliendi eelistustest. Tegemist võib olla nii ühekordse projekti kui ka PÜSIKLIENDI ÕIGUSALASE TEENINDAMISEGA koos erineva teenuste valikuga.

Teenuse nimetusMaksumus
NõustamisteenusedPüsikliendi õigusalase teeninduse lepingu puudumise korral kehtivad kõikide teenuste puhul hinnakirjas märgitud hinnad.
1. Esitatud dokumentidega tutvumine, olukorra analüüsimine.
1.1 Vaidluse kohtuliku lahendamise tulemuste prognoosimine ning selle otstarbekuse määramine.
1.2 Suuline õigusalane nõustamine büroos.Alates 25 EUR
«Väga oluline on juba algusest peale töötada välja asjalik õiguslik positsioon, esitada see hagiavalduses, argumenteerida oma vaatepunkti ning tõendada see faktiliste tõenditega.»
Teenuse hind arvutatakse tegelikult kulunud aja järgi, lähtudes hinnast 100 eurot tunnis.
Kohtusse hagiavalduse koostamine.Alates 100 EUR
Kirjaliku pretensiooni koostamine ja selle võlgnikule toimetamine.
Võlgnevuse sissenõudmise teenus (% võlasummast).
Alates 100 EUR
Kohtutäituri tegevuse või tegevusetuse kohta kaebuse koostamineAlates 100 EUR
Justiitsministeeriumisse avalduse koostamine (vajadusel tõlkimine hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest)Alates 100 EUR
Sotsiaalhoolekande osakonda avalduse koostamineAlates 100 EUR
Volituse koostamine (vajadusel notariaalse kinnitusega)Kokkuleppeline hind
Lühikesed kirjalikud nõustamised e-posti teel (antud teenust osutatakse ainult pärast 100% ettemaksu tasumist)Alates 25 EUR
Kohtusse hagiavaldusele vastuse koostamine.Alates 100 EUR
Hagiavalduse koostamine (moraalse kahjutasu, saamata jäänud tulu jmt sissenõudmine)Alates 100 EUR
Töövaidluskomisjoni avalduste ja vastuste koostamineAlates 100 EUR
Töötasu koos viivistega sissenõudmiseks hagiavalduse koostamineAlates 100 EUR
Abielu lahutamiseks hagiavalduse koostamineAlates 100 EUR
Elatise määramiseks (elatise summa suurendamiseks jne) hagiavalduse koostamineAlates 100 EUR
Abikaasade ühise vara jagamise kokkuleppe koostamineAlates 100 EUR
Abikaasade abielulepingu koostamineAlates 100 EUR
Ühisvara jagamise lepingu koostamineAlates 100 EUR
Apellatsioonkaebuse või apellatsioonile vastuse koostamineAlates 125 EUR
Liikluskahjude koos arvestatud viivistega jne hüvitamiseks hagiavalduse koostamineAlates 100 EUR
«Pärimisküsimused tuleb lahendada koos spetsialistidega, et hiljem ei tekiks varaga seoses probleeme. Aitame teid kõikide alltoodud küsimustega.»
Testamendi tühistamiseks hagiavalduse koostamineAlates 100 EUR
Pärandaja võlakohustuste alane nõustamine, vastused korterite, tubade, maatükkide, majade jne pärimise vaidlusküsimustele. Pärijate õiguste kaitse ning muud pärandiga seotud küsimusedAlates 25 EUR

Esindamine kohtus ning sellega seotud kulutused

Esindamine kohtus Tallinna linnasAlates 100 EUR
Esindamine kohtus spetsialisti väljasõiduga Tallinna linna piirest välja250 EUR + 0,65 senti/1-km.
Volitus (vajadusel notariaalse kinnitusega hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest)Kokkuleppeline hind
Teksti tõlkimine (vajadusel notariaalse kinnitusega hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest)Alates 20 EUR
Äri- ja mittetulundusühingute (välismaa äriühingu filiaali jne) asutamine
1-2 tööpäeva jooksul uue 1 või 3 asutajaga ettevõtte asutamiseks dokumentide ettevalmistamine (notariaalselt kinnitatud)Alates 300 EUR
Eestis elamisloa saamise alane nõustamineAlates 25 EUR
Eestis kinnisvara omandamise ja sellega sooritatavate tehingute saatmise alane nõustamineAlates 25 EUR
Uue 1 asutajaga ettevõtte asutamine (internetis) 1 tunni jooksul vastavate paroolide ja kõikide vajalike dokumentide jne olemasolulAlates 50 EUR
Äriregistris kirjete muutmine (internetis) vastavate paroolide ja kõikide vajalike dokumentide olemasolul:

  • põhikapitali muutmine
  • põhikirja muutmine
  • juriidilise aadressi muutmine
  • asutajate koosseisu muutmine
  • tegevusala muutmine
  • nime muutmine
Alates 100 EUR
Tegevuslitsentsi ja -lubade vormistamise alane nõustamineAlates 25 EUR
Protokoll (vajadusel tõlkimine hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest)Alates 25 EUR
Ettevõtte põhikiri (vajadusel tõlkimine hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest)Alates 25 EUR
Asutamisleping (vajadusel tõlkimine hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest)Alates 100 EUR
Pankrotihoiatuse (pankrotiavalduse) koostamineAlates 100 EUR
Lepingu/kokkuleppe ja muude nendega seotud dokumentide kavandi väljatöötamine, võttes arvesse kliendi nõudmisi jne (vajadusel tõlkimine hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest)Alates 100 EUR
Nõustamine või läbirääkimistes osalemine spetsialisti kohaletulekuga Tallinna linna piires (antud teenust osutatakse lepingulistele VIP-klientidele ilma ettemaksuta).Klientidele, kes vajavad ühekordset või eriteenust – ainult pärast 100% ettemaksu tasumist.Alates 100 EUR
Nõustamine või läbirääkimistes osalemine spetsialisti väljasõiduga Tallinna linna piirest välja (antud teenust osutatakse lepingulistele VIP-klientidele ilma ettemaksuta).Klientidele, kes vajavad ühekordset või eriteenust – ainult pärast 100% ettemaksu tasumist.Alates 100 EUR + 0,65 senti/1-km.
*** Kõiki teenuseid, mis ei ole hinnakirjas ette nähtud, hindab osutaja iseseisvalt ning kooskõlastab tellijaga.Kokkuleppeline hind
*** Spetsialisti teenuste maksumus töövälisel ajal, pühade ajal või puhkepäevadel suureneb 2 korda.
*** Hinnad võivad muutuda sõltuvalt juhtumist ja konkreetsest töömahust (kooskõlastatuna kliendiga).
*** Hinnale lisandub käibemaks 20%
*** Eraldi juhtudel võivad hinnale lisanduda riigilõiv ja notaritasud (kooskõlastatuna kliendiga).