Ehitusalased vaidlused

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

Ehitusalased vaidlused

Ehitusvaldkond reageerib muutustele majanduses kiiresti ja tormiliselt: kasvu ajal hakkab see aktiivselt arenema, kriiside korral aga soikub. Sama valemi järgi kasvab ka ehitusalaste töölepingutega seotud hagide arv. Kuna ehitusalased vaidlused on keerulised ja nõuavad erilisi õigusalaseid teadmisi ning vastavat kogemust, on pädeva spetsialisti abi vajalik nii hagejale kui vastutajale.

Meie büroo juristid aitavad teil võimaluse korral oma seisukohta kohtus tõestada: kui töölepingujärgsed kohustused ei ole täidetud või tehtud tööde kvaliteet on halb, kui on rikutud tööde teostamise tähtaegu jne.
Meie spetsialistid aitavad selgust saada ka olukorras, kus teie koostööpartnerid, kes lubasid töölepingujärgsed tööd teostada, keelduvad lepingu täitmisest ja nõuavad lepingu lõpetamist.
Harvad pole ka vastupidised olukorrad.

Töö on tehtud, aga tellija ei maksa nende eest. Meie juristid aitavad teil võimalusel sisse nõuda töölepingu või alltöölepinguga seotud võlad, tehtud tööde maksumuse vastavalt nende vastuvõtuaktile, sealhulgas ka ühepoolselt vastuvõetud tööd jne.

 

 

ehitusalased vaidlusedMeie spetsialistid pakuvad nii suulist kui ka kirjalikku nõustamist ja arutavad probleemi kontrahentidega, et võimalusel kohtuvälises lahendis kokku leppida. Kui siiski tekib vajadus lahendada probleem kohtus, valmistab meie jurist ette vajalikud dokumendid: hagiavalduse, hagi tagasikutsumise, kaebuse, avalduse, taotluse, teised protsessi jaoks vajalikud dokumendid, sh hagi tagamise avalduse jmt.
Meie spetsialist aitab koguda vajalikku tõestusmaterjali kõiki seaduses lubatud võimalusi kasutades. Samuti aitab ta juhtumis õige õigusliku positsiooni valida, annab nõu, kuidas kohtus õigesti käituda, osaleb kohtuistungitel ja vajaduse korral jälgib, et kohtutäiturid kohtuotsuse täide viiks.