Vara jagamine

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

Mõnede jaoks on lahutus ja ühisvara jagamine võimaluseks alustada uut ilusat elu ning saada head finantsilist starti varade ja muude hüvede näol, teiste jaoks aga – see on väga stressirohke, osast varast ilmajäämine ja sellega seonduvate kulude kandmine.

Abielu algab reeglina alati kahe südame liitumisest, kuid lõpeb sageli ühise kapitali tükeldamisega ning lahtumatu valuga selle poole südames, kelle süda pole mitte lihtsalt murtud, vaid ka “finantsiliselt” laastatud.

Abikaasade vara, mis on soetatud abielu kestel, on reeglina nende ühisvara ning ei oma tähtsust, kumma nimele abikaasadest see vara omandamisel registreeriti.

Vara proportsioonid võivad siiski erineda, olenevalt selle omandamise konkreetsetest asjaoludest.

Esimesel suulisel juriidilisel konsultatsioonil selgitab vara jagamisele spetsialiseerunud jurist üksikasjalikult välja: milline vara on ühisvaraks igal konkreetsel juhtumil.

Varajagamise valdkonna kogenud jurist juhib kindlasti teie tähelepanu sellele, et ühisvara hulka ei kuulu mitte ainult kinnisvara, ettevõte, pangakonto, väärtpaberid, kunstiesemed (maalid, skulptuurid jne), auto, vaid ka abielu jooksul ja perekonna huvides tekkivad kohustused, nagu näiteks:

Kohustused:

 • Laenulepingutest, kui taoline leping oli sõlmitud perekonna vajaduste rahuldamiseks
 • Autoliisingu leping jmt.
Mitte kogu abielu jooksul omandatud vara ei pruugi kuuluda ühisvara hulka ega minna jagamisele

Ühisvara hulka ei kuulu:

 • Ühe abikaasa vara, mille ta on saanud abielu ajal kingituseks
 • Ühe abikaasa poolt abielu ajal päritud vara
 • Kogu vara, mis on omandatud ühe abikaasa poolt enne abiellu astumist
 • Individuaalseks kasutamiseks ettenähtud asjad, isegi siis, kui need olid ostetud ühise raha eest, vms.
Meie Juristid omavad väga suurt ja edukat kogemust erinevate juhtumite lahendamisel seoses abikaasade vara jagamisega ning üsna sageli aitavad nad kliente vaidlusküsimuste lahendamisel.
 • Näiteks üsna sageli esinev olukord, kus üks abikaasadest püüab vähendada teise abikaasa osa nende ühisvaras, viidates ühistele võlgadele, mida asutakse ainult tema poolt
 • Esineb olukordi, kus üks abikaasadest kinnitab veenvalt, et teisele abikaasale kuuluv vara on ühine ja et see tuleb tingimata jagada võrdsetesse osadesse, mis tegelikult mitte alati ei vasta tegelikkusele.
 • Üsna sageli tuleb ette juhtumeid, kui üks abikaasadest vähendab kunstlikult vara väärtust, pöördudes hinnangu saamiseks talle tuttava “sõltumatu” kinnisvaraspetsialisti poole.

Meie Juristid, kes on spetsialiseerunud varajagamisele, on võimelised pakkuma Teile konkreetseid õigeaegseid vastumeetmeid taolistele olukordadele, mis on Teie varaliste huvide kaitse garantiiks!

Varajagamise valdkonna jurist on alati valmis aitama mistahes tasemega keeruliste olukordade lahendamisel, vältimaks riske, mis on seotud kõige selle kaotamisega, mida abikaasad on abielu jooksul omandanud.

Vara vabatahtlik jagamine vastastikusel kokkuleppel

Abikaasade ühisvara jagamine on võimalik nii abielu jooksul kui ka pärast selle lahutamist.

Vara vabatahtlik jagamine on võimalik poolte vastastikusel nõusolekul ja vaidluse puudumisel. Sel juhul on võimalik kogu soetatud vara jagada vastavalt lepingule, mis peab kindlasti olema tõestatud notaribüroos.

Meie büroo kogenud juristid pakuvad Teile ja teie abikaasale mitte ainult igakülgset õigusalast nõustamist abikaasade vara vabatahtlikuks jagamiseks, vaid aitavad ka notariaalset tehingut ette valmistada ja tagavad selle juriidilise toetamise. Täpsemat teavet selle teenuse kohta: õigusabi notariaalse tehingu korral leiate lingilt: https://jurist.stabimer.ee/notariaalsed-tehingud/

Meie Õigusbüroo spetsialistide prioriteetseks ülesandeks on pakkuda kõikidele oma klientidele eelkõige kohtuvälist lahendust ja nimelt minimaalsete rahaliste ja ajaliste kulutustega: vara vabatahtlikku jagamist!

Ja meil on alati siiralt hea meel, kui meil õnnestub oma kliente veenda, et vabatahtlik vara jagamine on kasulik mõlemale poolele!

Abikaasade vara jagamine kohtulikus korras

Meie Õigusbüroo kogenud juristid omavad laialdasi teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning on alati valmis pakkuma kõikidele meie klientidele vaidluste tekkimise korral õigeaegset õigusabi vara õiglase jagamise elluviimiseks.

 • Varajagamisele spetsialiseerunud jurist nõustab Teid kõigis abielu jooksul omandatud ühisvara jagamisega seotud küsimustes
 • Jurist koostab ühisvara jagamise kohta kõik vajalikud dokumendid, sh hagiavalduse kohtule
 • Jurist esindab kohtus kliendi huve abikaasade vara jagamise küsimuses
 • Vajaduse korral esitab jurist argumenteeritud tõendid abikaasade ühisvaraga teostatud tehingute vaidlustamiseks
 • Vajaduse korral aitab jurist Teil vara muutumatuna püsimise kindlustamiseks algatada kõikide vajalike hagitagamise meetmete rakendamise

Vara jagamineVarajagamisele spetsialiseerunud kogenud jurist osutab kogu vajalikku õigusabi. Ta kaitseb efektiivselt  ja asjatundlikult teie varalisi huve kohtumenetluses!

Meie Õigusbüroo poole pöördudes säästate Te mitte ainult aega ja närve, vaid saate ka kindlustunde, et Teile kuuluv vara jääb õigustatult teie omaks!