Juriidilised teenused

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

OLEME VEENDUNUD, ET IGA õigusBÜROO EDU SÕLTUB OTSESELT SELLE PANUSEST KLIENTIDE EDUSSE. SEETÕTTU LAIENDAME PIDEVALT TEENUSTE VALIKUT JA KVALITEETI.

Juriidiliste ja füüsiliste isikute kompleksteenindus 

Juriidiliste dokumentide koostamine:
– lepingud, kokkulepped, lisakooskõlastamised;
– pretensioonid ja vastused pretensioonidele;
– hagiavaldused, vastuhagi avaldused, taotlused, kohtuvälised lepped jt.

Äriõigusalane nõustamine äritegevuse jooksul tekkinud küsimustes, täielik õigusalane teenindus (raamatupidamisteenus, lepingud, läbirääkimised, võlgnevuste sissenõudmine jne)
Tsiviilõigusalane nõustamine (perekondlikud vaidlused, abielu lahutus, vara jagamine, alimendid, elamuvaidlused jne)
Kriminaalõigusalane nõustamine
Tööõigusalane nõustamine (töölepingute ja avalduste koostamine, võlgade sissenõudmine jne)
Juriidiliste dokumentide õiguslik ekspertiis, nende vastavus seadusandlusele ja kliendi huvidele
Kliendi huvidele vastavate uute tegutsemisevariantide õigusliku positsiooni väljatöötamine erinevateks situatsioonideks (abi liiklusõnnetuste puhul, vaidlused kindlustusasutustega, kahjude hüvitamine jne)
Varaliste (vallasvara ja põhivara, sh ehitised) tehingute õiguslik kureerimine
Kliendi huvide esindamine kohtus ja administratiivsetes organisatsioonides
Kliendi huvide esindamine läbirääkimistel kontrahentidega
Abi ettevõtte loomisel (erineva omandivormiga)
Raamatupidamisteenus (konsultatsioonid, aruannete koostamine, statistika, aastabilanss jne)
Pankrotimenetlus
Inkassoteenused
Litsentside ja tegevuslubade vormistamine
Notariaaltehingute organiseerimine
Tõlketeenused: eesti, inglise ja vene keel
Juriidilised teenusedKliendi külastamine, et osutada operatiivset õigusteenust