RAAMATUPIDAMISTEENUSTE HINNAD

Raamatupidamisteenuste hinnad

Teie rahaline heaolu sõltub ainult teie enda otsustest. Meil on mõistlikud hinnad ning kvaliteetsed raamatupidamis- ja õigusalased teenindused.

Külastage meid ning veenduge selles isiklikult!

Samuti sooviks märkida, et õigus- ja raamatupidamisteenuste turul on väga suur hindade erinevus osutatavatele teenustele, kuid tahame pöörata teie tähelepanu sellele, et meie hinnad on arvestatud lähtudes kvalifitseeritud spetsialisti teenuste maksumusest.

Meie kliendid ei maksa meile nime, vaid kvalifitseeritud, kohusetundliku ja vastutusrikka töö eest.

Teenuse nimetusMaksumus
Raamatupidamisteenused + Suulised juriidilised konsultatsioonid tasutaSõltuvalt dokumentide hulgast ja muudest osutatavatest teenustest.
Kuni 100 dokumentialates 150 EUR
Kuni 200 dokumentialates 250 EUR
Kuni 250 dokumentialates 300 EUR
Alates 250 ja enam dokumentiKokkuleppeline hind
1. Suuline NÕUSTAMINE büroos RAAMATUPIDAMISARVESTUSE, MAKSUNDUSE jm ALASTES ÜLDKÜSIMUSTESTASUTA
1.1 Vajadusel suuline ÕIGUSALANE NÕUSTAMINE büroos sõltumata kulunud ajastTASUTA
1.2 Raamatupidamisarvestuse taastamineKokkuleppeline hind
1.3 Aastaaruande koostamineKuuajase raamatupidamisteeninduse keskmine maksumus
1.4 Kuu, kvartali jne vahearuande koostamineTASUTA
1.5 Aruannete koostamine ning nende esitamine statistikaametisse (välja arvatud EKOMAR)TASUTA
1.6 LaoarvestusKokkuleppeline hind
1.7 Aktide koostamineTASUTA
1.8 Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamineTASUTA
1.9 Haigekassasse dokumentide koostamine ja esitamineTASUTA
1.10 Kliendi huvide esindamine maksu- ja tolliametis jneTASUTA
1.11 Palgaarvestus 1 töötaja kohtaTASUTA
1.12 Deklaratsioonide parandamineTASUTA
1.13 Lepingute (juhendite, käskkirjade, graafikute jne) koostamineKokkuleppeline hind
1.14 Kliendi nõudel aasta- ja vahearuande tõlkimine mis tahes keelde (hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest)Kokkuleppeline hind
1.15 Juriidiline aadressTASUTA
Paketti võib lisada ka muid teenuseid kooskõlastatuna kliendiga
Muud teenused – kokkuleppeline hind
Raamatupidamisteenindus korteriühistuleSõltuvalt korterite arvust ja muudest kasutatavatest teenustest
Kuni 12 korterit65 EUR
13 kuni 24 korterit85 EUR
25 kuni 41 korterit
120 EUR
42 korterit ja enam
7 EUR/1 korter
180 korterit ja enam
Kokkuleppeline hind
1. Suulised NÕUSTAMISED büroos RAAMATUPIDAMISARVESTUSE ja MAKSUNDUSE ALASTES ÜLDKÜSIMUSTES sõltumata kulunud ajastTASUTA
1.1 Vajadusel suuline ÕIGUSALANE NÕUSTAMINE büroos sõltumata kulunud ajastAlates 25 EUR
1.2 Raamatupidamisarvestuse taastamineKokkuleppeline hind
1.3 Aastaaruande koostamineKuuajase raamatupidamisteeninduse keskmine maksumus
1.4 Kuu, kvartali jne vahearuande koostamineKokkuleppeline hind
1.5 Aruannete koostamine ning nende esitamine statistikaametisse (välja arvatud EKOMAR)Kokkuleppeline hind
1.6 LaoarvestusKokkuleppeline hind
1.7 Aktide koostamineKokkuleppeline hind
1.8 Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamineKokkuleppeline hind
1.9 Haigekassasse dokumentide koostamine ja esitamineKokkuleppeline hind
1.10 Kliendi huvide esindamine maksu- ja tolliametis jne sõltumata kulunud ajastKokkuleppeline hind
1.11 Palgaarvestus (1 kuni 3 töötajat)Kokkuleppeline hind
1.12 Deklaratsioonide parandamineKokkuleppeline hind
1.13 Lepingute (juhendite, käskkirjade, graafikute jne) koostamineKokkuleppeline hind
1.14 Kliendi nõudel aasta- või vahearuande tõlkimine mis tahes keeldeKokkuleppeline hind
1.15 Ühistu liikmete võlgnevuste jm kohta igakuiste teavituste koostamine ja e-posti teel saatmineKokkuleppeline hind
1.16 Korteriüüri arvestamine jneKokkuleppeline hind
1.17 Arvete koostamine ja kohatoimetamine, elektrooniliste arvete koostamise võimalusKokkuleppeline hind
Paketti võivad lisanduda ka muud teenused kokkuleppel kliendiga.
*** Hinnale lisandub käibemaks 20%
*** Hinnad võivad muutuda sõltuvalt juhtumist, konkreetsest valitud teenustest jne (kooskõlastatuna kliendiga).