RAAMATUPIDAMISTEENUSTE HINNAD

Raamatupidamisteenuste hinnad

Teie rahaline heaolu sõltub ainult teie enda otsustest. Meil on mõistlikud hinnad ning kvaliteetsed raamatupidamis- ja õigusalased teenindused.

Külastage meid ning veenduge selles isiklikult!

Samuti sooviks märkida, et õigus- ja raamatupidamisteenuste turul on väga suur hindade erinevus osutatavatele teenustele, kuid tahame pöörata teie tähelepanu sellele, et meie hinnad on arvestatud lähtudes kvalifitseeritud spetsialisti teenuste maksumusest.

Meie kliendid ei maksa meile nime, vaid kvalifitseeritud, kohusetundliku ja vastutusrikka töö eest.

Teenuse nimetus Maksumus
Raamatupidamisteenused + Suulised juriidilised konsultatsioonid tasuta Sõltuvalt dokumentide hulgast ja muudest osutatavatest teenustest.
Kuni 100 dokumenti Alates 150 EUR
Kuni 200 dokumenti Alates 300 EUR
Kuni 250 dokumenti Alates 375 EUR
Alates 250 ja enam dokumenti Kokkuleppeline hind
1. Suuline NÕUSTAMINE büroos RAAMATUPIDAMISARVESTUSE, MAKSUNDUSE jm ALASTES ÜLDKÜSIMUSTES TASUTA
1.1 Vajadusel suuline ÕIGUSALANE NÕUSTAMINE büroos sõltumata kulunud ajast TASUTA
1.2 Raamatupidamisarvestuse taastamine Kokkuleppeline hind
1.3 Aastaaruande koostamine
1.3.1 Auditi läbimine, töö audiitoriga
Kuuajase raamatupidamisteeninduse keskmine maksumus
1.4 Kuu, kvartali jne vahearuande koostamine TASUTA
1.5 Aruannete koostamine ning nende esitamine statistikaametisse (välja arvatud EKOMAR) TASUTA
1.6 Laoarvestus TASUTA
1.7 Aktide koostamine TASUTA
1.8 Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine TASUTA
1.9 Haigekassasse dokumentide koostamine ja esitamine TASUTA
1.10 Kliendi huvide esindamine maksu- ja tolliametis jne TASUTA
1.11 Palgaarvestus 1 töötaja kohta TASUTA
1.12 Deklaratsioonide parandamine TASUTA
1.13 Lepingute (juhendite, käskkirjade, graafikute jne) koostamine TASUTA
1.14 Kliendi nõudel aasta- ja vahearuande tõlkimine mis tahes keelde (hinnakirjas ette nähtud lisatasu eest) TASUTA
1.15 Juriidiline aadress TASUTA
Paketti võib lisada ka muid teenuseid kooskõlastatuna kliendiga
Muud teenused – kokkuleppeline hind
Raamatupidamisteenindus korteriühistule Sõltuvalt korterite arvust ja muudest kasutatavatest teenustest
Kuni 12 korterit Alates 180 EUR
13 kuni 24 korterit Alates 360 EUR
25 kuni 41 korterit
Alates 615 EUR
42 korterit ja enam
15 EUR/1 korter
180 korterit ja enam
Kokkuleppeline hind
1. Suulised NÕUSTAMISED büroos RAAMATUPIDAMISARVESTUSE ja MAKSUNDUSE ALASTES ÜLDKÜSIMUSTES sõltumata kulunud ajast TASUTA
1.1 Vajadusel suuline ÕIGUSALANE NÕUSTAMINE büroos sõltumata kulunud ajast Alates 25 EUR
1.2 Raamatupidamisarvestuse taastamine Kokkuleppeline hind
1.3 Aastaaruande koostamine
1.3.1 Auditi läbimine, töö audiitoriga
Kuuajase raamatupidamisteeninduse keskmine maksumus
1.4 Kuu, kvartali jne vahearuande koostamine Kokkuleppeline hind
1.5 Aruannete koostamine ning nende esitamine statistikaametisse (välja arvatud EKOMAR) Kokkuleppeline hind
1.6 Laoarvestus Kokkuleppeline hind
1.7 Aktide koostamine Kokkuleppeline hind
1.8 Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine Kokkuleppeline hind
1.9 Haigekassasse dokumentide koostamine ja esitamine Kokkuleppeline hind
1.10 Kliendi huvide esindamine maksu- ja tolliametis jne sõltumata kulunud ajast Kokkuleppeline hind
1.11 Palgaarvestus (1 kuni 3 töötajat) Kokkuleppeline hind
1.12 Deklaratsioonide parandamine Kokkuleppeline hind
1.13 Lepingute (juhendite, käskkirjade, graafikute jne) koostamine Kokkuleppeline hind
1.14 Kliendi nõudel aasta- või vahearuande tõlkimine mis tahes keelde Kokkuleppeline hind
1.15 Ühistu liikmete võlgnevuste jm kohta igakuiste teavituste koostamine ja e-posti teel saatmine Kokkuleppeline hind
1.16 Korteriüüri arvestamine jne Kokkuleppeline hind
1.17 Arvete koostamine ja kohatoimetamine, elektrooniliste arvete koostamise võimalus Kokkuleppeline hind
Paketti võivad lisanduda ka muud teenused kokkuleppel kliendiga.
*** Hinnale lisandub käibemaks 22%
*** Hinnad võivad muutuda sõltuvalt juhtumist, konkreetsest valitud teenustest jne (kooskõlastatuna kliendiga).