Notariaalsed tehingud

Stabimer Õigusbüroo OÜ
Registrikood: 11811374
KMKR: EE101376455

Notariaalsete tehingute sõlmimise korraldamine

Meie õigusbüroo osutab järgmiste notariaalsete tehingute sõlmimise korraldamise alaseid teenuseid:
kinnisvaratehingud (müük, ost, kinkimine jne);
notariaalse laenulepingu vormistamine;
notariaalse võlatunnistuse vormistamine;
abieluvaralepingu koostamine, abikaasade ühisvara jagamine;
lapse välismaale viimist puudutava volituse, nõusoleku vormistamine;
ettevõtte, mittetulundusühingu asutamine (sh asukoha muutmine, uue juhatuse liikme lisamine, osade ja aktsiate ost ja müük jne).

Notariaalse tehingu sõlmimise korraldamise teenus sisaldab järgmist:
jurist osutab kõiki vajalikke antud tehingut puudutavaid nõustamisteenuseid;
notariaalse tehingu ettevalmistamise ajal vastab jurist kõikidele kliendi küsimustele;
jurist kogub ja valmistab ette notariaalse tehingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid;
jurist kooskõlastab ja broneerib notari juures dokumentide vormistamiseks kõikidele tehingu osalistele sobiva aja;
vajadusel osaleb jurist tehingu sõlmimisele eelnevates pooltevahelistes läbirääkimistes;
vajadusel analüüsib jurist dokumente, et määrata tehingu perspektiivid, sh selle võimalikud tähtajad, piirangud jne;
jurist teavitab klienti kavandatava tehinguga kaasnevatest tulevastest kulutustest, notariaalse tehingu sõlmimisega kaasneva riigilõivu suurusest jne;
jurist viibib kliendiga notari juures, kuni tehingu sõlmimine on lõpule viidud, ja edaspidi
informeerib jurist oma klienti kõikide antud tehingut puudutavate muudatuste registrisse kandmisest.

Notariaalse tehingu sõlmimise korraldamise teenuse lõpphind avaldatakse ja summa tasutakse enne notariaalse tehingu sõlmimist, kuid pärast seda, kui kõik kliendi poolt esitatud dokumendid on analüüsitud.

Notari büroos tehingu sõlmimisel on juristi osalemine dokumentide allkirjastamisel vajalik, et välistada kõikvõimalike vigade, mis võivad kliendi huvidele mitte vastata, lepingusse sattumine ja samal ajal tagada kliendile soodsaimate tingimuste lepingusse lisamine.

Kvalifitseeritud juriidilise abi kasutamine garanteerib teile selle, et kõik dokumendid on korras, tehinguga kaasneb oodatav tulemus ning teil kulub vähem aega vajaliku teabe ja dokumentatsiooni kogumisele.

Notariaalsed tehingudKõik eelmainitu kinnitab seda, et abi saamiseks tuleb pöörduda otse juristi poole, kes spetsialiseerub notariaalsete tehingute sõlmimise korraldamisele ning tunneb EV seaduste eripärasid ja sageli esinevaid riske.