Hanked Riigihanked Oksjonid

Kõiki oma äri arendamisest huvitatud ettevõtjaid hakkab varem või hiljem huvitama küsimus, kuidas oma kaupa või teenust kasulikumalt ja kiiremalt müüa.
Kuidas on võimalik seaduslikult konkurente edestada või uusi kliente leida?

Meie õigusbüroo lahendab need keerulised küsimused professionaalselt ja konkreetselt, pakkudes teie ettevõttele igakülgset abi nii riigi- kui ka eraettevõtete poolt korraldatavatel hangetel ja oksjonitel.

Hangetes osalemine annab teie ettevõttele võimaluse uusi kasulikke tellimusi saada. Samuti aitab see laiendada oma teenuste või kaupade turgu ja avastada uusi võimalusi nende realiseerimiseks. Tulemuseks on iga äri eesmärk ehk kasumi suurenemine.

Hangete võitmise kohta levib laialt väärarvamus, et see on tutvusteta lausa võimatu. Tegelikult on võidu eelduseks siiski juriidiliselt korrektselt koostatud pakkumine, lepingu hind, teenuste kvaliteet ning vahetult hankes osalemise avalduse vormistamisega tegelevate spetsialistide kogemus ja kvalifikatsioon.

Teie võiduvõimalusi aitab tuntavalt suurendada hoolikas valmistumine hankeks või oksjoniks.

Meie nõu ja jõuga suurenevad teie ettevõtte võimalused hankeid võita ja seeläbi käivet ning klientide arvu suurendada.

Stabimer õigusbüroo pakub dokumentide vormistamise alast õigusabi nii aastatepikkuse kogemusega ettevõtetele kui ka oma teekonda ettevõtluses alustavatele noortele firmadele.

Kuna riigihangete puhul on kõikide vajalike dokumentide korrektne vormistamine ja õigusalane analüüs keeruline ka kogenud osalejate jaoks, on üsna tõenäoline, et uus osaleja ettevõte ei pruugi kvalifitseeritud spetsialistide abi ja nõuta hakkama saada. Meie büroo peamiseks ülesandeks on lahendada kliendi probleem parimal võimalikul moel, kuna me väärtustame iga oma klienti.

Hankes mängib olulist rolli hankes osalemise avaldus, mis sisaldab kogu vajalikku informatsiooni, mille alusel tellija täitja valib.  Pakkumise õigeaegne esitamine ja juriidiliselt korrektne vormistus on hanke algetapil isegi olulisem kui parim hinna ja kvaliteedi suhe või pakutav komplekslahendus. Kuna hankes osalemise avalduse nõrk vormistuslik pool võib osutuda taotluse tagasilükkamise põhjuseks, tasub selle koostamisesse suure hoole ja vastutustundega suhtuda.

Usaldage see töö professionaalidele ja need igati mõistlikud kulud katab hankest saadud tulu!

Meie pakume:

 • igakülgset abi kõikidel hangetel osalemise etappidel nii ehituse, tarne, tööde, teenuste osutamise, kokkuostu kui ka muudes valdkondades;
 • teie probleemi/küsimuse valdkonnal spetsialiseeruva juristi õigusabi;
 • teie soovil ettevõtte tegevusvaldkonnaga sobiva hanke või oksjoni valimise teenust;
 • hankedokumentide põhjalikku õiguslikku analüüsi, mille tulemuste põhjal edastab meie spetsialist oma järeldusotsuse ja vajalikud soovitused huvipakkuval hankel või oksjonil osalemise mõttekuse kohta;
 • tellija maksevõimelisuse ja usaldusväärsuse kontrollimise teenust, kui hanget või oksjonit korraldab äriorganisatsioon;
 • õigusabi vaidlusküsimustes ja kliendi ettevõtte huvide kaitsmist;
 • hankel või oksjonil osalemiseks vajalike dokumentide ja avalduse/pakkumise ettevalmistamise teenust;
 • õigusabi teie avalduse ebaseadusliku tagasilükkamise korral;
 • vajadusel abi dokumentide ettevalmistamisel panga garantii jmt saamiseks.

Ülaltoodud teenuste hind sõltub töö mahust ja keerukusest.

 – Püüame alati leida oma töö optimeerimiseks ja teie probleemide tõhusamaks lahendamiseks uusi võimalusi. Seetõttu saame pakkuda teile kvaliteetsemaid teenuseid väikseima lõpphinnaga.

Palun pidage meeles, et hangetel spetsialiseeruvate juristide professionaalne abi aitab teil küll oma võiduvõimalusi suurendada, kuid ka parim jurist on siiski vaid oma ala professionaal, mitte võlur, kes tagab teile hankes või oksjonil kasuliku tehingu.

Meie büroo ei anna oma klientidele ebareaalseid lubadusi, kuna ausas hankes pole võidu garanteerimine võimalik. Sellest tulenevalt tuleb silmas pidada, et võidu garanteerimine võib pigem olla kellegi püüd teid petta või kuritegelikule teele juhtida.

– Me ütleme alati ausalt, et saame garanteerida ainult korrektse hankel osalemise, mitte selle tulemuse.

– Meie töötajate ausus, avatus ja professionaalsus on meie peamiseks väärtuseks ning kõikidel meie klientidel on võimalus hinnata seda isiklikult.

Võidab parim pakkumine, kuid meie teeme kõik võimaliku, et parim oleks just teie pakkumine!

Pakume õigusabi kõikidel hanke etappidel alates hankekuulutuste otsimisest ametlikel lehtedel kuni lepingu täitmiseni:

 • analüüsime hankekuulutusi, mis võiks teie ettevõttele huvi pakkuda, ja valime just teile sobivad hanked;
 • töötame välja efektiivse hankel või oksjonil osalemise strateegia;
 • pakume hankel osalemiseks vajalikku abi ja nõu minimaalsete riskidega kokkulepitud tähtaegadel ja mõistlike finantskulutustega;
 • meie asjatundlikud spetsialistid valmistavad kõik vajalikud dokumendid ette ning teevad samal ajal teiega pidevalt koostööd;
 • teie hankes osalemise avalduse rahuldamise korral tagame teie projekti õigusliku teenindamise kogu lepingu kehtivusaja jooksul.

Meie loosung: võidame hanke koos teiega!

Meie abiga võidetud hange on nii teie kui meie ettevõtte portfoolios kaalukam näitaja kui otsemüügist tulnud tellimused.

error: Копирование и использование чужого контента запрещается законом об авторском праве.